Plattblog: Gedicht

Lütt Vadding

Bumm, Bumm, Bumm,
So geit dat jümmers – Stunn um Stunn.
Deip drin in Di, dor schlücht een Ding,
Alljeden glöwt dat löppt so hin.

Lies mehr…

De Pommern-Minsch

In Griepswold läwt de Pommern-Minsch,
Hei kümmt von’t Water, liggt in Klinsch,
Mit Lüd von woutannersher,
Dat Œwerein, dat föllt em schwer.

Lies mehr…

Afschräven: Worschu!

Heimatleiw un Muddersprak Wohrschu!

Lies mehr…

Ick weit ein Land – Korten för Meck-Pomm

As ick so öwer de Korten ut Frankreich nahdacht hew, dor is mi infulln, dat ick joar ook eens ’n poor Korten makt hew – för min schönt‘ Meck-Pomm‘!

Lies mehr…